מדחסי VILTER

היתרונות הטכנולוגיים הייחודיים של המדחס החד בורגי הם:

 

הכוחות הצירים והרדיאליים אשר פועלים על הברגים במדחסים דו בורגיים אינם קיימים במדחסים חד בורגיים. כתוצאה מכך מעניקה חברת וילטר אחריות של 

 

5 שנים לכל חלקי המדחס הפנימיים.

 

15 שנים לכל מסבי המדחס.