נזקים במדחסי קירור

במערכות הפועלות בקרר אמוניה R-717

 

השימוש בקרר אמוניה נפוץ בעיקר במערכות קירור גדולות כבתעשיות המזון הקפוא בהם נדרשת טמפרטורה של 40-  וגם  50-  מעלות צלזיוס ואפילו טמפרטורות נמוכות יותר.

 

מחיר: אחד  מיתרונות האמוניה הוא מחירו הנמוך משמעותית ממחיר קרר R-22 (פריאון) ובמתקנים תעשייתים הפרש המחירים משמעותי ביותר. האמוניה הוא Self Alarming ריחו כה חריף כך שבעת דליפה הוא עצמו מזעיק ומתריע וגורם לאנשים ללבוש ציוד מגן, לטפל בדליפה או להתרחק.

 

ריח: לאמוניה יחסי ציבור גרועים כחומר רעיל אך גם  קרר R-22 (פריאון) הינו חומר מסוכן, חסר ריח שדליפתו ניתנת לבדיקה רק בעזרת מכשיר גילוי ובמקום שאינו מאווורר תגרום להרדמות ואף למוות.

 

משקל סגולי נמוך משקלו הסגולי הנמוך של האמוניה נמוך במידה כזו שכאשר קיים מצב בו אמוניה נוזלי נמצא באגן השמן של המדחס, יצוף האמוניה הנוזלי על השמן ובמצב התנעה לאחר הדממה לא תתאפשר שאיבת קרר נוזלי במקום שמן ע"י משאבת השמן. תופעה קיימת ומוכרת במתקני פריאון. הפריאון כבד מהשמן ובמצב נוזלי נמצא בתחתית אגן השמן והשמן צף עליו.

 

סחיפת קרר נוזלי אל המדחס בעיה שגורמיה והפעולות הנדרשות למניעתה מטרידות את כל העוסקים בעולם הקירור. במערכות הפועלות בקרר אמוניה , נוכחות אמוניה נוזלי באגן השמן והקצפת השמן המעורב באמוניה נוזלי מהווה גורם רב משקל לנזקים במדחסי אמוניה.

 

במערך קירור אופייני  שלאחר התקנתו נטענה הטענה "בלתי אפשרי שבמערך זה יחדור קרר נוזלי אל המדחסים, ראו את גודל מלכודת היניקה (מפריד הנוזלים) אשר מורכבת במתקן זה".  במערך אופייני למתקן קירור תעשייתי, פועל יותר ממדחס אחד וכולם יונקים מצינור יניקה משותף, (מערך כזה אופייני למערכות אמוניה ולעיתים גם לפריאון). צינור היניקה המשותף מוביל את הקרר מתוך מפריד הנוזלים דרך צינור יניקה משותף שאליו מתחבר בקשת עליונה צינור יניקה שיורד אל כל אחד מהמדחסים. תפקיד הקשת העליונה למנוע נזילת קרר נוזלי אל המדחס כאשר המדחס דומם.

 

במצב בו פועלים שלושה מדחסים בתפוקה מלאה, בלחץ יניקה כלשהו, תהיה טמפרטורת הקרר הזורם בצינור היניקה לפי הטמפרטורה הנקובה בטבלת השוויון (לחץ/טמפרטורה) של אדים רוויים. טמפרטורת דפנות הצינור עצמו תהיה זהה לטמפרטורת הקרר הזורם בתוכו, (צינורות יציקה מבודדים בד"כ).

 

מצב זה יתקיים כל זמן ששלושת המדחסים פועלים ולחץ היניקה ללא שינוי.במידה ובמהלך הפעולה אחד המדחסים יפרוק דרגה או ידומם, לחץ היניקה יעלה.

 

טמפרטורת דפנות הצינור עצמו עדיין נמוכה כפי שהייתה בזמן בו פעלו כל המדחסים בעומס מלא. במצב זה טמפרטורת דפנות הצינור נמוכה מטמפרטורת השוויון (טבלת לחץ/טמפרטורה) של אדים רוויים. מאחר שדפנות צינור היניקה קרות יותר (כאמור) מהקרר הזורם בצינור היניקה, יתעבה גז הקרר על דפנות הצינור, יהפוך לנוזל ויצטבר בחלל צינור היניקה המשותף.

 

כאשר עקב הדרישה מאחד הצרכנים יועמס המדחס (או יותנע המדחס שהודמם), תיגבר בפתאומיות מהירות הזרימה של הקרר. יווצר גל שיגרום משיכה של כמות הנוזל בצינור לעבר המדחס שהותנע.

 

במהלך פעילות מתקן קירור כזה, כאשר המדחסים פורקים ומועמסים, ירוץ גל הנוזל מצד לצד (בתוך צינור היניקה) ובסופו של דבר יחדור אל תוך אחד המדחסים. בדרך כלל לאחרון או לזה שלפניו.

 

התופעה המתוארת היא רק אחת מתוך תופעות שונות שעלולות לגרום לקרר הנוזלי להיסחף אל חלל המדחס. למניעת תופעה זו וגם לתופעות אחרות קיימות הצעות שונות ומגוונות.